MİSYON-VİZYON

Kavşutlar A.Ş.

Kavşutlar Markasına ait kalite kültürü oluşturmak,
Kalite dökümanları ve güncel şartnameler metodları belirlemek,
Metodları hayata geçirmek ve etkin kontrolü sağlamak,
Teknolojiye uygun güncellemeler yaparak kalite sürekliliğini sağlamaktır.

Kavşutlar A.Ş.'ın farkı KAVŞUTLAR A.Ş. projelerinde herzaman tasarım odaklı teknolojik çözümlerine ve bu çözümlerin kullanılmasına öncelik vermesidir. KAVŞUTLAR A.Ş., inşaatını üstlendiği tüm yapılarda yürürlükteki son deprem yönetmelikleri, Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yapmaktadır. KAVŞUTLAR A.Ş. projeleri, kapsamlı zemin sondajları ile hazırlanan detaylı zemin etüt raporlarına uygun ve gerekli iksa tedbirleri alınıp güvenli biçimde yapılmaktadır. Bu tür blokların tamamı, yükleri sağlam zemine aktaran, projesine göre radye temel veya kazıklı radye temel ile deprem kuvvetlerini güvenli bir biçimde karşıladığı ispatlanan taşıyıcı sistem uygulamaları ile yapılır. TSE’ye uygun kalite güvence belgeli olmasının yanı sıra şantiye ve laboratuarda testleri yapılan, statik projesine uygun sınıfta hazır beton ve sismik demir kullanılarak betonarme ve çelik yapılar inşa edilir.

Ciddi emek ve mücadele ile üretilen her yapının, her paydaş için mutluluk ve gurur duyma nedeni olmasının sağlanması KAVŞUTLAR A.Ş.'ın ana hedefidir.